SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

18-03-2020

Hoe gaat ú om met Corona?

De afgelopen week hebben we ervaren hoe de gevolgen van het coronavirus ook in onze regio het openbare leven verlamt. De redactie van SignPro ontvangt veel berichten waarin het woord ‘uitgesteld’ in de kop staat en we krijgen ook de nodige berichten met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus. Reden voor het navolgende hoofdredactionele commentaar:

Foto: blogs.vmware.com

Allereerst is het voor alles een menselijk drama dat veel leed veroorzaakt, maar het zorgt ook voor angst bij wie nog gezond is. Zowel in België als Nederland ligt op last van de overheid het openbare leven zo goed als stil, voor tenminste enkele weken. Onmiskenbaar heeft dat gevolgen voor het bedrijfsleven. De korte termijn economische vooruitzichten zijn hierdoor somber. Ook in onze bedrijfstak zien we dat zowel distributeurs als productiebedrijven worden geconfronteerd met minder bestellingen en moeite hebben om aan hun leveringsverplichtingen te voldoen omdat op locatie werken niet altijd kan. Er zijn overigens tegelijkertijd nog tal van opdrachten die wel doorgaan.

Het komt er nu op aan om als ondernemer snel te schakelen. Inmiddels zien we dat bedrijven zaken naar voren halen die het mogelijk maken om voorlopig aan het werk blijven of juist kiezen voor arbeidstijdverkorting. Zie ook onze ‘coronapagina’ waar verschillende bedrijven en instanties hun maatregelen kenbaar maken. Het op afstand samenwerken wordt belangrijker. Voor nu een uitdaging. Het maakt echter deel uit van een al langer bestaande trend waar je ook zonder de corona uitbraak op zou moeten inhaken.

De huidige ontwikkelingen maken nog iets anders zichtbaar. De lengte van productieketens in de maakindustrie – inclusief de onze – is groot, met leveranciers uit alle werelddelen. Soms gaat het om complete producten. Soms om een nietig, maar onmisbaar onderdeel dat van ver moet komen en nu door langere levertijden niet tijdig beschikbaar is. Reden voor enkele ondernemers om nu dan maar extra voorraad aan te leggen. Verschillende distributeurs kregen extra bestellingen te verwerken. Hun uitdaging is nu dat hun eigen voorraad sneller dan normaal moet worden aangevuld.

Werd er al eerder kritisch gekeken naar deze aanpak vanwege de onnodig grote carbon footprint, nu komt er nog een reden bij om te kijken naar kortere productieketens en het selecteren van een tweede leverancier voor onmisbare producten uit het assortiment. Korte productieketens zorgen ervoor dat er sneller geschakeld kan worden als de vraag -zoals nu- verandert. Het lijkt nu het moment om daar aandacht aan te besteden.

Het coronavirus trekt voor nu een zware wissel op ons doen en laten. Voor ondernemers geldt dat de klanten voor een belangrijk deel met dezelfde uitdagingen worstelen. Hoe ga je daar mee om? Hoe spreek je hen aan nu persoonlijk contact, waar mogelijk, wordt vermeden? En hoe zorg je ervoor dat je aan de slag kunt als er weer meer ruimte komt om te ondernemen? Welke communicatiemiddelen worden er in de tussentijd ingezet om de band met je klanten warm te houden? En wat heb je je klanten te bieden als ze straks weer volop aan de slag gaan?

Economie is niet alleen een koele rekensom over omzet en winst/verlies maar gaat over keuzes die mensen maken en over hun veerkracht om om te gaan met onverwachte situaties. Werk je met werknemers die behoren tot één van de zogenaamde kwetsbare groepen, of heb je in je nabije omgeving te maken met besmetting door corona dan krijgt dat voorrang boven alles, maar wat als dat niet het geval is? Het omgaan met de problemen die het coronavirus opwerpt is een gevecht tussen emotie en ratio. Op dit moment zien we in alle media dat de emotie de overhand krijgt in de verslaggeving en rationele afwegingen om begrijpelijke reden soms ondersneeuwen.

We zijn ook benieuwd hoe u in uw bedrijf omgaat met de huidige uitdagingen en welk stappen u onderneemt om de gevolgen van de veranderende marktomstandigheden op te vangen. Laat het ons weten. Samen zoeken we naar oplossingen voor de voorliggende problemen, met tips bijvoorbeeld over samenwerken op afstand of over een aangepaste werkverdeling waardoor op de werkvloer het aantal contactmomenten en de groepsgrootte wordt teruggebracht. Samen eten in de kantine, nu maar even niet?

Mail je berichten naar de redactie van SignPro op redactie@signpro.nl

Herman Hartman, hoofdredacteur SignPro Benelux