SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

19-04-2021

SI’BON presenteert MIS/ERP software

V.l.n.r. Marcel Koenders (Gripp), Bob Herbold (Dataline), Ron van Rijssel (SI'BON), Bas Schuring (Cubord), Richard Todd (James Pro).

SI’BON presenteerde vorige week het webinar ‘Automatisering voor signbedrijven’. In dit webinar, onder leiding van SI’BON directeur Ron van Rijssel, kregen zes leveranciers/producenten van automatiseringspakketten voor signbedrijven de gelegenheid om de belangrijkste eigenschappen van het door hun geleverde softwarepakket aan de kijker te presenteren.

Elk van de leveranciers kreeg een kwartier om zijn pakket voor het voetlicht te brengen. Het leverde heel verschillende presentaties op die met elkaar een goed overzicht gaven van het aanbod.

Rondetafelgesprek
Bij het aansluitende rondetafelgesprek tussen de deelnemende softwarebedrijven (o.a. BlackBoks, SalesRED en Multipress) schoof ook Bas Schuring van Cubord aan die zijn huidige pakket in eigen beheer ontwikkelde. Schuring legde uit welke voordelen dit voor zijn bedrijf heeft. Eén ervan is de koppeling met de productieworkflow en geautomatiseerde ontvangst van bestanden voor de productie van spandoeken en bouwborden, het specialisme van dit bedrijf.

Doelgroepen
Onder de leveranciers twee signmakers die aanvankelijk een pakket ontwikkelden voor intern gebruik maar er vervolgens werk van maakten om hun pakket geschikt te maken voor andere signbedrijven, BlackBoks en JamesPro. De eerste richt zich op kleinere signondernemers, de andere ondersteunt ook grotere signbedrijven.
Er waren ook automatiseringsbedrijven zoals Optimus en Dataline (Multipress) die hun software modulair opbouwen en die naast grotere signbedrijven ook de grafische markt bedienen en hun software in verschillende landen uitbrengen. Bij deze laatste twee pakketten is er sprake van een meer gelaagde structuur waarmee complexere processen worden beschreven. De makers van SalesRED hebben een ook een ICT achtergrond en ontwikkelden het pakket specifiek op de signbranche waarbij rekening is gehouden met de behoeftes van de kleinere signondernemer. Gripp werd aanvankelijk ontwikkeld voor reclamebureau’s en later uitgebreid met functies die signbedrijven nodig hebben. Het uit zich onder andere in de aandacht voor het ontwerptraject.
Zaken als toegang via de cloud, of een app die op afstand het lokale systeem benadert vind je bij bijna alle pakketten terug. Koppelen met bestelsystemen van toeleveranciers uit de signbranche zijn volop in ontwikkeling. Probo en Nautasign worden hier het vaakst genoemd (wat iets zegt over de eigen ICT aanpak van die bedeijven). Andere leveranciers maken op dit moment een inhaalslag.

Meerwaarde
Een van de conclusies aan het eind van het rondetafelgesprek was dat er voor elk van de pakketten wel een doelgroep is. Ron van Rijssel onderschreef dit en vermeldde dat ze bij hun bezoeken aan bedrijven de laatst jaren zien dat er meer aandacht is voor dit onderwerp en dat er nogal eens geswitcht wordt na een eerdere keuze. Bij signbedrijven staat niet altijd duidelijk op het netvlies wat het voordeel is van het werken met een dergelijk pakket en worden soms verkeerde keuzes gemaakt. Pas later wordt duidelijk dat een goed bij het bedrijf passend ERP/CRM pakket van meerwaarde is voor het bedrijf en dat het de moeite waard is aandacht te besteden aan het selecteren van het juiste pakket. Ook de groei van een bedrijf kan reden zijn om om te zien naar een ander pakket. Meerdere leveranciers gaven daarbij aan dat het belangrijk is dat de medewerkers in het bedrijf betrokken zijn bij dat selectieproces. Hun inzet bepaalt of de uitgezette doelen die vooraf worden gedefinieerd ook gehaald worden.

Goede presentatie
Complimenten voor de organisator en de deelnemers om in zo’n korte tijd een behoorlijk complex onderwerp goed voor het voetlicht te brengen. Jammer dat er niet veel SI’BON bedrijven meekeken. Ze krijgen een herkansing omdat de uitzending via de SI’BON website voor hen beschikbaar is.