SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

15-12-2021

Nieuwe Sign-cao

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een nieuwe Sign-cao. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSBN op 17 november jongstleden is het concept van deze cao goedgekeurd.

Ook de leden van de vakbond LBV hebben ingestemd. De cao zal voor een kortere periode dan gewoonlijk gelden, namelijk 11 maanden.

Loonsverhogingen
Feitelijk de enige aanpassing is de loonstijging in de loontabellen met 2 procent. Voor medewerkers die een hogere beloning ontvangen dan het maximum bedrag in de loontabel, is er geen sprake van een loonsverhoging volgens de cao-regels. De reden is dat het positieve verschil boven het maximum loon wordt omgezet in een persoonlijke toeslag. Als het loon binnen de loontabel wordt verhoogd, dan wordt de persoonlijke toeslag met ditzelfde bedrag verminderd totdat het verschil door verhogingen van de loonschaal is ingelopen.

Eenmalige uitkering
In juli 2021 is vastgesteld dat alle werknemers in december 2021 een eenmalige uitkering ontvangen van 300 euro (bij een 40-urige werkweek). Indien fiscaal haalbaar kan deze uitkering met de verruimde Werkkostenregeling onbelast worden uitgekeerd vanuit de extra vrije ruimte. In dat geval is het bedrag te zien als ‘bruto is netto’.