SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

20-01-2021

Nieuwe collectieve pensioenregeling voor signbedrijven

Mede vanwege de grote groep deelnemende signbedrijven zijn de inkoopcondities van de collectieve pensioenregeling van de VSBN voor de komende jaren nog scherper geworden en heeft de VSBN op meerdere onderdelen van de regeling extra korting bedongen. Signbedrijven aangesloten bij de VSBN hebben de beste collectieve regeling uit de markt waarbij zowel de werkgever als de werknemer voor een groot deel zelf kunnen bepalen hoe (en of) zij de inleg willen maximeren, aldus de vereniging die als doel heeft de belangen van Nederlandse signbedrijven te behartigen. Een eigen bedrijfsregeling met collectief voordeel is dus mogelijk.

In deze regeling is iedere werknemer overigens automatisch verzekerd voor het partner- en wezenpensioen, ongeacht het feit of er op dat moment sprake is van een partner. Dat geeft administratief gemak en voorkomt aansprakelijkheid voor het niet aanmelden van een partner of kind. Een ander kenmerk is dat bij overlijden van de werknemer de reeds opgebouwde waarde op de pensioenrekening wordt gebruikt voor het verbeteren van het partnerpensioen (Restitutie). De werknemer is zijn pensioenkapitaal dus niet kwijt.

Nieuw is de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2021 een extra partnerpensioen mee te verzekeren voor de werknemers. Deze module geeft naast het partnerpensioen de partner recht op een vaste bruto uitkering van € 15.815,00 per jaar (2021) tot zijn of haar AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is een aantrekkelijke optie tegen een geringe bijbetaling.

Bij Brand New Day (waar de collectieve pensioenregeling van de VSBN is ondergebracht) wordt het pensioen op grond van ‘Execution Only’ afgesloten, wat mede mogelijk wordt gemaakt doordat de VSBN jaarlijks de pensioenregeling toetst aan de actuele marktontwikkelingen en regelgeving. Maakt een bedrijf de overstap naar het collectieve pensioen vanuit een andere pensioenregeling, dan dient er wel een adviestraject door de pensioenverzekeraar te worden ingezet. Overigens wel tegen aantrekkelijke condities omdat de VSBN ook daar collectieve afspraken over heeft gemaakt.

Met Brand New Day maakt de VSBN telkens afspraken voor vijf jaar. In het laatste jaar van de overeenkomst doet de VSBN een groot marktonderzoek, uitgevoerd door pensioenspecialisten, om te zien of de regeling nog bij de juiste pensioenverzekeraar zit en de condities verbeterd kunnen worden. Onlangs is de VSBN samen met Brand New Day een nieuwe pensioenregeling aangegaan.