SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

09-06-2021

Netto mediabestedingen gedaald

Foto: adformatie.nl

De netto mediabestedingen zijn in 2020 met 6,3 procent gedaald tot 4,4 miljard euro. Dit meldt het marketingvakblad Adformatie aan de hand van het Jaarraport Netto Mediabestedingen 2020 dat Nielsen binnenkort publiceert.

De daling valt relatief mee; door de coronacrisis zijn de bestedingen terug op het niveau van 2016. Sinds dat jaar stegen de netto mediabestedingen jaarlijks gemiddeld met ruim 90 miljoen. Die groei is door de coronacrisis in één jaar teniet gedaan. Overigens is de daling van 6,3 procent nog maar de helft van de klap van de kredietcrisis in 2009; toen bedroeg de afname in reclame-uitgaven 12,4 procent.

Verschillen
De impact van covid19 verschilde overigens sterk per mediumtype. Out-of-home en bioscoop zagen, zoals verwacht, de reclame-inkomsten het sterkst afnemen (out of home 35% en bioscopen 70%) als direct gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Ook kregen de offline media een flinke dreun, gemiddeld 22 procent. Huis-aan-huisbladen zelfs ruim 30 procent. De vakbladen verloren 16,4 procent. Alleen de bestedingen aan online advertising namen toe (52%). De toename van de totale tv-schermtijd door covid19 in 2020 ten spijt, de netto mediabestedingen aan televisie daalden desondanks fors met 9,2 procent. Bij de radio zelfs bijna 17 procent, ondanks dat de luistertijd toenam.