SignPro Benelux
Avignonlaan 33
5627 GA Eindhoven
T: 040-293 2525

03-10-2022

Grafityp 5.0, dealermeeting en jubileumfeest

In de laatste week van september 2022 vierde Grafityp, met een vertraging van 2 jaar het 50-jarig bestaan van de onderneming. In dezelfde week vond ook nog een dealermeeting plaats waarbij dealers en pers werden bijgepraat over de koers van het bedrijf en over recent uitgebrachte producten.

In 1970 vestigde Herman Bosman sr. Grafityp in het Belgische Houthalen, na eerder in Amsterdam de basis te hebben gelegd met Bosman Letters en eerder nog Stanserij Holland. Grafityp veranderde enkele keren van koers en is nu al jaren een gekende fabrikant van zelfklevende folies. Het bedrijf is nog steeds in handen van de familie Bosman. Inmiddels is het de derde generatie die de koers bepaalt. In 2020 zorgt de Covid-uitbraak er nog voor dat dit het 50-jarig jubileum alleen in kleine kring gevierd kon worden. Twee jaar later organiseerde de familie Bosman alsnog een spetterend feest, op 30 september 2022 voor alle bij het bedrijf betrokken stakeholders. Direct daaraan voorafgaand vond eerst nog de twee jaar uitgestelde dealermeeting plaats. Er namen dealers deel vanuit heel Europa maar ook Zuid-Afrika. Daar ging het zowel over concrete nieuwe producten als de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt. Ook op het jubileumfeest ging het deels over de toekomst, maar teruggekeken werd er ook. Onderdeel van het jubileumfeest was de introductie van een boek, met als titel ‘Grafityp 5.0’ waarin de van tijd tot tijd opmerkelijke geschiedenis van het bedrijf is opgeschreven.

Metamorfose
Grafityp heeft in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan, mede in gang gezet door de dochters van Herman Bosman jr.: Brigitte en Patricia Bosman. Ze hebben als derde generatie hun eigen plek gevonden in het bedrijf. De dagelijkse leiding is sinds 2020 in handen van CEO Patrick Nijs die in goed overleg met de familie de koers bepaalt. Het komt aan de orde zowel tijdens de dealermeeting als tijdens de feestelijke jubileumavond. Een nieuwe huisstijl en betere vindbaarheid voor de afnemers van de producten van Grafityp via alle communicatiekanalen maken deel uit van de aanpak. Signmakers hebben dankzij de Grafityp productfinder app alle informatie over de producten altijd onder handbereik.

Strategie
Er werd ook gesproken over de langetermijnstrategie. Die laat zich samenvatten als aandacht voor duurzaamheid en tegelijkertijd focus op producten met toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde, niet alleen voor Grafityp, maar voor alle in de keten betrokken partijen als dealers, signmakers en eindklanten. De koersbepalende strategie die nu op tafel ligt werd in goed overleg met alle stakeholders opgesteld en de eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar door onder meer de introductie van een nieuwe generatie wrapfilms onder het Omega-Skinz label.

Omega-Skinz
Onder dit label zullen komend jaar, naast wrapfilms, ook PPF films worden geïntroduceerd. Ook voor de markt voor interieurdecoratie staan er productintroducties te wachten. Een markt waar eveneens naar wordt gekeken voor de afzet van Omega-Skinz films is de markt voor luxe botenbouw. Daarvoor is nu een eerste film in het programma opgenomen ‘Luxery white 9010’ die, zoals de naam aangeeft, is gebaseerd op een in de botenbouw veel gebruikt RAL-kleur. Voor het aanbod binnen Omega-Skinz wordt samengewerkt met SOTT. Marco Boyer van SOTT ging tijdens de dealermeeting in op het nu ontwikkelde certificatieprogramma waarbij installers op verschillende niveau’s kunnen worden getraind. Er komen ook tools beschikbaar onder het Omega-Skinz label.

Ruimte voor groei
CEO Patrick Nijs onthulde dat Grafityp vergevorderde plannen heeft voor uitbreiding van de productie van gegoten films door investering in een nieuwe productiehal binnen nu en twee jaar. De eerste opbrengsten van de ingezette koerswijziging zijn nu al merkbaar; de omzet nam dit jaar met zo’n 40 procent toe. Ook als daar de kostenstijgingen, waar ook Grafityp mee te maken heeft, in verrekend worden is er nog steeds sprake van een groei met dubbele cijfers, zegt Nijs daarover. Dat geeft vertrouwen in de uitgezette koers. Zowe Omega-Skinz als de pvc-vrije GEF (waarbij GEF staat voor Grafityp Ecology Film) springen er hier positief uit.

PVC-vrij pionier
Grafityp is pionier op het terrein pvc-vrije films en heeft dat aanbod de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd. Aanvankelijk stond de markt daar behoorlijk sceptisch tegenover. Maar nu duurzaamheid bij steeds meer eindklanten een issue is ziet Grafityp de vraag naar haar GEF films toenemen. Er werden tijdens de dealermeeting een aantal nieuwe ‘print’varianten voorgesteld, maar ook in de afgelopen twee jaar werd het aanbod al aangevuld. Het aanbod behelst films met verschillende backings, in zowel matte als glanzende uitvoering. Het huidig aanbod aan printfilms is gericht op het bedrukken met latex- en uv inkten. Om de polyofine film, die de basis vormt voor GEF, geschikt te maken voor bedrukken met eco-solvent is een extra coatinglaag nodig die een kostenopdrijvend effect heeft. Nu de vraag naar pvc-vrije films toeneemt kijkt Grafityp naar de mogelijkheden om toch versies uit te brengen geschikt voor bedrukken met eco solvent in de verwachting dat bij voldoende volume de extra kosten beter beheersbaar zijn.
Grafityp is de enige leverancier die gekleurde pvc-vrije snijfolies in het programma heeft en ziet ook daar meer vraag.

Gasten
Tijdens de meeting kwamen ook gastsprekers aan het woord. Dit keer was er plaats ingeruimd voor Christian Duyckaerts, die namens FESPA optrad en alvast vooruit keek naar het nieuwe trendrapport Print Census waarin een belangrijke plek is ingeruimd voor vragen over verduurzamen van het aanbod en terugdringen van de carbon footprint. Kim Besselen brak vervolgens namens vinlyrecycling.com een lans voor hergebruik van vinyl dat volgens haar een goede oplossing is voor het huidige afvalprobleem. In SignPro nr 5 komt ook de CEO van dit bedrijf over dit onderwerp aan het woord.

Jubileum
Tijdens het afsluitende jubileumfeest kwam een aantal externe sprekers aan het woord. Het geheel werd aan elkaar gepraat door de Belgische presentatrice Cynthia Reekmans. Aan het woord kwamen onder anderen de burgemeester van Houthalen Alain IJzerman, Karin van de Velde namens Voka Limburg en Ruben Lemmens namens werkgeversorganisatie VKW Limburg. Drie sprekers die vooral duidelijk maakten dat Grafityp een niet uit het Limburgse weg te denken factor is als werkgever maar ook als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid tot nieuwe initiatieven die de regio ten goede komen. Het openings- en slotwoord was aan de familie Bosman, waarbij Herman Bosman jr. en echtgenote Rosa, dochters Brigitte en Patricia en Bosman jr.’s zuster Carla aan het woord kwamen. Ceo Patrick Nijs herhaalde kort wat eerder in de dealermeeting was gemeld over groei en langetermijnstrategie. Een spetterende lichtshow maakte eveneens deel uit van de presentatie.

Jubileumboek
Ook het jubileumboek Grafityp 5.0 werd hier gepresenteerd. Herman Bosman jr ontving het eerste, tevens bijzondere, exemplaar uit handen van de auteur Herman Hartman, hoofdredacteur van SignPro Benelux. Daarna kon het feest echt beginnen.

 

 

 

[